لطفا منتظر بمانید

آزمون زیست کنکور سال تحصیلی1402-1401

 نوع ازمون : نوع ازمون آنلاین
  زبان آموزشی  فارسی زبان : فارسی
 تعداد زیر ازمون : تعداد زیر ازمون 3
زمان برگزاری : 1401/06/06
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون تعدا سوالات عملیات
آزمون آزمون زیست کنکور اپیزرو آزمون زیست کنکور امیرمسعود صاحب
------
1401/06/06 11:00 1401/06/06 19:00 15 دقیقه 15
آزمون آزمون زیست مورخه 10 مهر اپیزرو آزمون زیست مورخه 10 مهر امیرمسعود صاحب
------
1401/07/10 14:00 1401/07/10 22:00 25 دقیقه 20
آزمون آزمون زیست مورخه 17 مهر اپیزرو آزمون زیست مورخه 17 مهر امیرمسعود صاحب
25,000 تومان
1401/07/17 14:00 1401/07/17 22:00 25 دقیقه 20
 خرید آزمون آزمون زیست مورخه 17 مهر خرید آزمون