لطفا منتظر بمانید

آزمون های چالشی زیست دکتر صاحب 1402-1401

 نوع ازمون : نوع ازمون آنلاین
  زبان آموزشی  فارسی زبان : فارسی
 تعداد زیر ازمون : تعداد زیر ازمون 2
زمان برگزاری : 1401/04/17
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون تعدا سوالات عملیات
آزمون آزمون چالشی شماره 1 اپیزرو آزمون چالشی شماره 1 امیرمسعود صاحب
------
1401/04/17 10:00 1401/04/17 17:00 40 دقیقه 80
آزمون آزمون چالشی شماره 2 اپیزرو آزمون چالشی شماره 2 امیرمسعود صاحب
------
1401/06/10 11:00 1401/06/11 19:00 40 دقیقه 0