لطفا منتظر بمانید

آزمون لیگ برتر ویژه یازدهم

 نوع ازمون : نوع ازمون آنلاین
  زبان آموزشی  فارسی زبان : فارسی
 تعداد زیر ازمون : تعداد زیر ازمون 1
زمان برگزاری : 1401/12/25
قیمت 300,000 تومان
قیمت 0 تومان
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون تعدا سوالات عملیات
آزمون آزمون لیگ برتر ویژه یازدهم اپیزرو آزمون لیگ برتر ویژه یازدهم فرشاد حسن زاده
300,000 تومان
0 تومان
1401/12/25 11:00 1401/12/25 17:00 35 دقیقه 20
 خرید آزمون آزمون لیگ برتر ویژه یازدهم خرید آزمون