لطفا منتظر بمانید
آزمون تشریحی دین و زندگی
نوع ازمون : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد زیر ازمون : 2
زمان برگزاری : 1401/07/27
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون تعدا سوالات عملیات
آزمون مرحله 1 تشریحی فیروز نژادنجف
------
1401/07/27 10:00 1401/07/30 00:00 15 دقیقه 20
آزمون مرحله 2 تشریحی فیروز نژادنجف
------
1401/08/11 10:00 1401/08/12 12:00 15 دقیقه 20