لطفا منتظر بمانید
آزمون های جامع دین و زندگی
نوع ازمون : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد زیر ازمون : 7
زمان برگزاری : 1401/01/31
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون عملیات
مرحله ی 1 آزمون جامع دین و زندگی فیروز نژادنجف
------
1401/01/31 17:00 1401/02/01 00:00 21 دقیقه
مرحله ی 2 آزمون جامع دین و زندگی ویژه رشته ریاضی و تجربی و هنر فیروز نژادنجف
------
1401/02/07 17:00 1401/02/08 00:00 21 دقیقه
مرحله ی 2 آزمون جامع دین و زندگی ویژه رشته علوم انسانی فیروز نژادنجف
------
1401/02/07 17:00 1401/02/08 00:00 21 دقیقه
مرحله ی 3 آزمون جامع دین و زندگی فیروز نژادنجف
------
1401/02/14 17:00 1401/02/15 00:00 21 دقیقه
مرحله ی 4 آزمون جامع دین و زندگی فیروز نژادنجف
------
1401/02/21 17:00 1401/02/22 00:00 21 دقیقه
مرحله ی 5 آزمون جامع دین و زندگی فیروز نژادنجف
------
1401/02/28 17:00 1401/02/29 00:00 21 دقیقه
مرحله ی 6 آزمون جامع دین و زندگی فیروز نژادنجف
------
1401/03/25 17:00 1401/03/26 00:00 21 دقیقه