لطفا منتظر بمانید
مشاوره تحصیلی
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 6
زمان برگزاری : 1400/08/08
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ برگزاری عملیات
جلسه 1 عزیز امامعلی زاده
200,000 تومان
1400/08/08
خرید جلسه
جلسه 2 عزیز امامعلی زاده
200,000 تومان
1400/08/15
خرید جلسه
جلسه 3 عزیز امامعلی زاده
200,000 تومان
1400/08/22
خرید جلسه
جلسه 4 عزیز امامعلی زاده
200,000 تومان
1400/08/29
خرید جلسه
جلسه 5 عزیز امامعلی زاده
200,000 تومان
1400/09/06
خرید جلسه
جلسه 6 عزیز امامعلی زاده
200,000 تومان
1400/09/13
خرید جلسه