لطفا منتظر بمانید
آزمون های شیمی یازدهم استاد باسلیقه
Courses.TeacherFullName
نوع ازمون : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد زیر ازمون : 4
زمان برگزاری : ثبت نشده
درباره استاد
قیمت 250,000
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون عملیات
مرحله 1 شیمی یازدهم رضا باسلیقه
50,000 تومان
پنجشنبه 29 مهر 1400 12:00 پنجشنبه 29 مهر 1400 16:13 13 دقیقه
مرحله 2 شیمی یازدهم رضا باسلیقه
50,000 تومان
پنجشنبه 13 آبان 1400 12:00 پنجشنبه 13 آبان 1400 20:14 14 دقیقه
مرحله 3 شیمی یازدهم رضا باسلیقه
50,000 تومان
پنجشنبه 27 آبان 1400 12:00 پنجشنبه 27 آبان 1400 20:18 18 دقیقه
مرحله 4 شیمی یازدهم رضا باسلیقه
50,000 تومان
پنجشنبه 11 آذر 1400 12:00 پنجشنبه 11 آذر 1400 20:23 23 دقیقه