لطفا منتظر بمانید
آزمون های شیمی کنکور استاد باسلیقه
Courses.TeacherFullName
نوع ازمون : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد زیر ازمون : 4
زمان برگزاری : ثبت نشده
درباره استاد
قیمت 250,000
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون عملیات
مرحله 1 رضا باسلیقه
50,000 تومان
پنجشنبه 22 مهر 1400 12:00 پنجشنبه 22 مهر 1400 16:23 13 دقیقه
مرحله 2 آزمون شیمی کنکور رضا باسلیقه
50,000 تومان
پنجشنبه 29 مهر 1400 12:00 پنجشنبه 29 مهر 1400 16:12 12 دقیقه
مرحله 3 آزمون شیمی کنکور رضا باسلیقه
50,000 تومان
پنجشنبه 6 آبان 1400 12:00 پنجشنبه 6 آبان 1400 20:13 13 دقیقه
مرحله 4 آزمون شیمی کنکور رضا باسلیقه
50,000 تومان
پنجشنبه 20 آبان 1400 12:00 پنجشنبه 20 آبان 1400 20:20 20 دقیقه