لطفا منتظر بمانید
آزمون شیمی دوازدهم استاد باروقی
Courses.TeacherFullName
نوع ازمون : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد زیر ازمون : 3
زمان برگزاری : ثبت نشده
درباره استاد
قیمت 250,000
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون عملیات
آزمون مرحله 1 شیمی دوازدهم استاد باروقی علی باروقی
50,000 تومان
سه شنبه 20 مهر 1400 15:00 سه شنبه 20 مهر 1400 21:30 30 دقیقه
آزمون مرحله 2 شیمی دوازدهم استاد باروقی علی باروقی
50,000 تومان
چهارشنبه 5 آبان 1400 15:00 چهارشنبه 5 آبان 1400 21:30 30 دقیقه
آزمون مرحله 3 شیمی دوازدهم استاد باروقی علی باروقی
50,000 تومان
چهارشنبه 19 آبان 1400 15:00 چهارشنبه 19 آبان 1400 21:30 30 دقیقه