لطفا منتظر بمانید
آزمون های دین و زندگی
نوع ازمون : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد زیر ازمون : 9
زمان برگزاری : ثبت نشده
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون عملیات
آزمون مرحله 1 دین و زندگی کنکور فیروز نژادنجف
------
1400/07/21 17:00 1400/07/21 23:17 17 دقیقه
آزمون مرحله 2 دین و زندگی کنکور فیروز نژادنجف
------
1400/08/05 17:00 1400/08/05 23:17 17 دقیقه
آزمون مرحله 3 دین و زندگی کنکور فیروز نژادنجف
------
1400/08/19 17:00 1400/08/19 23:17 17 دقیقه
آزمون مرحله 4 دین و زندگی کنکور ویژه رشته انسانی فیروز نژادنجف
------
1400/09/03 17:00 1400/09/03 23:19 19 دقیقه
آزمون مرحله 4 دین و زندگی رشته ریاضی، تجربی و هنر فیروز نژادنجف
------
1400/09/03 17:00 1400/09/03 23:19 19 دقیقه
آزمون مرحله 5 دین و زندگی کنکور فیروز نژادنجف
------
1400/09/17 17:00 1400/09/17 23:17 17 دقیقه
آزمون مرحله 6 دین و زندگی کنکور فیروز نژادنجف
------
1400/10/01 17:00 1400/10/01 23:17 17 دقیقه
آزمون مرحله 7 ویژه رشته ریاضی، تجربی و هنر فیروز نژادنجف
50,000 تومان
1400/10/22 17:00 1400/10/22 23:21 21 دقیقه
خرید آزمون
آزمون مرحله 7 ویژه رشته انسانی فیروز نژادنجف
50,000 تومان
1400/10/22 17:00 1400/10/22 23:21 21 دقیقه
خرید آزمون