لطفا منتظر بمانید
زیست یازدهم
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 10
زمان برگذاری : 1400/05/03
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ عملیات
جلسه 1 سعید باقری
100,000 تومان
1400/05/10
خرید جلسه
جلسه 2 سعید باقری
100,000 تومان
1400/05/17
خرید جلسه
جلسه 3 سعید باقری
100,000 تومان
1400/05/24
خرید جلسه
جلسه 4 سعید باقری
100,000 تومان
1400/05/31
خرید جلسه
جلسه 5 سعید باقری
100,000 تومان
1400/06/07
خرید جلسه
جلسه 6 سعید باقری
100,000 تومان
1400/06/14
خرید جلسه
جلسه 7 سعید باقری
100,000 تومان
1400/06/21
خرید جلسه
جلسه 8 سعید باقری
100,000 تومان
1400/07/18
خرید جلسه
جلسه 9 سعید باقری
100,000 تومان
1400/07/25
خرید جلسه

جلسات برگزار نشده
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ عملیات
جلسه 10 سعید باقری
100,000 تومان
1400/08/02
خرید جلسه