لطفا منتظر بمانید
ادبیات کنکور
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آفلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 6
درباره استاد
قیمت 1,500,000
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت عملیات
آرایه های ادبی داود تالشی
480,000 تومان
خرید جلسه
زبان فارسی داود تالشی
540,000 تومان
خرید جلسه
قرابت دهم داود تالشی
660,000 تومان
خرید جلسه
قرابت یازدهم داود تالشی
540,000 تومان
خرید جلسه
قرابت دوازدهم داود تالشی
960,000 تومان
خرید جلسه
رفع اشکال بخش آرایه های ادبی داود تالشی
100,000 تومان
خرید جلسه