لطفا منتظر بمانید
شیمی کنکور استاد باسلیقه
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 18
زمان برگزاری : 1400/05/01
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ برگزاری عملیات
هفته 1 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/05/01
خرید جلسه
هفته 2 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/05/08
خرید جلسه
هفته 3 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/05/15
خرید جلسه
هفته 4 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/05/29
خرید جلسه
هفته 5 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/06/05
خرید جلسه
هفته 6 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/06/12
خرید جلسه
هفته 7 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/06/19
خرید جلسه
هفته 8 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/06/26
خرید جلسه
هفته 9 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/07/02
خرید جلسه
هفته 10 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/07/09
خرید جلسه
هفته 11 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/07/16
خرید جلسه
هفته 12 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/07/23
خرید جلسه
هفته 13 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/07/30
خرید جلسه
هفته 14 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/08/07
خرید جلسه
هفته 15 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/08/14
خرید جلسه
هفته 16 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/08/21
خرید جلسه
هفته 17 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/09/05
خرید جلسه
هفته 18 رضا باسلیقه
200,000 تومان
1400/09/12
خرید جلسه