لطفا منتظر بمانید
زیست کنکور
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 20
زمان برگزاری : 1400/05/03
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ برگزاری عملیات
هفته1 سعید باقری
200,000 تومان
1400/05/03
خرید جلسه
هفته 2 سعید باقری
200,000 تومان
1400/05/10
خرید جلسه
هفته 3 سعید باقری
200,000 تومان
1400/05/17
خرید جلسه
هفته 4 سعید باقری
200,000 تومان
1400/05/24
خرید جلسه
هفته 5 سعید باقری
200,000 تومان
1400/05/31
خرید جلسه
هفته 6 سعید باقری
200,000 تومان
1400/06/07
خرید جلسه
هفته 7 سعید باقری
200,000 تومان
1400/06/14
خرید جلسه
هفته 8 سعید باقری
200,000 تومان
1400/06/21
خرید جلسه
هفته 9 سعید باقری
200,000 تومان
1400/06/28
خرید جلسه
هفته 10 سعید باقری
200,000 تومان
1400/07/04
خرید جلسه
هفته 11 سعید باقری
200,000 تومان
1400/07/11
خرید جلسه
هفته 12 سعید باقری
200,000 تومان
1400/07/18
خرید جلسه
هفته 13 سعید باقری
200,000 تومان
1400/07/25
خرید جلسه
هفته 14 سعید باقری
200,000 تومان
1400/08/02
خرید جلسه
هفته 15 سعید باقری
200,000 تومان
1400/08/09
خرید جلسه
هفته 16 سعید باقری
200,000 تومان
1400/08/16
خرید جلسه
هفته 17 سعید باقری
200,000 تومان
1400/08/23
خرید جلسه
هفته 18 سعید باقری
200,000 تومان
1400/08/30
خرید جلسه
هفته 19 سعید باقری
200,000 تومان
1400/09/07
خرید جلسه

جلسات برگزار نشده
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ برگزاری عملیات
هفته 20 سعید باقری
200,000 تومان
1400/09/14
خرید جلسه