لطفا منتظر بمانید
فیزیک کنکور
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 15
زمان برگزاری : 1400/04/31
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ برگزاری عملیات
هفته 1 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/04/31
خرید جلسه
هفته 2 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/05/07
خرید جلسه
هفته 3 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/05/14
خرید جلسه
هفته 4 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/05/21
خرید جلسه
هفته 5 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/06/04
خرید جلسه
هفته 6 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/06/11
خرید جلسه
هفته 7 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/06/18
خرید جلسه
هفته 8 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/07/08
خرید جلسه
هفته 9 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/07/22
خرید جلسه
هفته 10 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/07/29
خرید جلسه
هفته 11 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/08/06
خرید جلسه
هفته 12 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/08/20
خرید جلسه
هفته 13 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/08/27
خرید جلسه
هفته 14 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/09/04
خرید جلسه
هفته 15 نادر سپهری
200,000 تومان
1400/09/11
خرید جلسه