لطفا منتظر بمانید
شیمی یازدهم
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 12
زمان برگذاری : 1400/04/30
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ عملیات
جلسه 1 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/04/30
خرید جلسه
جلسه 2 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/05/06
خرید جلسه
جلسه 3 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/05/13
خرید جلسه
جلسه 4 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/06/03
خرید جلسه
جلسه 5 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/06/10
خرید جلسه
جلسه 6 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/06/17
خرید جلسه
جلسه 7 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/06/24
خرید جلسه
جلسه 8 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/07/07
خرید جلسه
جلسه 9 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/07/14
خرید جلسه
جلسه 10 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/07/21
خرید جلسه
جلسه 11 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/07/28
خرید جلسه

جلسات برگزار نشده
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ عملیات
جلسه 12 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/08/05
خرید جلسه