لطفا منتظر بمانید
ریاضی یازدهم
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 12
زمان برگذاری : 1400/05/14
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ عملیات
جلسه 1 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/05/19
خرید جلسه
جلسه 2 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/05/26
خرید جلسه
جلسه 3 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/06/02
خرید جلسه
جلسه 4 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/06/09
خرید جلسه
جلسه 5 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/06/16
خرید جلسه
جلسه 6 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/06/23
خرید جلسه
جلسه 7 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/06/30
خرید جلسه
جلسه 8 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/07/06
خرید جلسه
جلسه 9 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/07/13
خرید جلسه
جلسه 10 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/07/20
خرید جلسه
جلسه 11 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/07/27
خرید جلسه

جلسات برگزار نشده
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ عملیات
جلسه12 سعید بنی هاشمی
75,000 تومان
1400/08/04
خرید جلسه