لطفا منتظر بمانید
ادبیات دهم
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آفلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 4
درباره استاد
قیمت 800,000
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت عملیات
زبان فارسی داود تالشی
540,000 تومان
خرید جلسه
آرایه های ادبی داود تالشی
480,000 تومان
خرید جلسه
قرابت داود تالشی
650,000 تومان
خرید جلسه
رفع اشکال بخش آرایه های ادبی داود تالشی
100,000 تومان
خرید جلسه