لطفا منتظر بمانید
شیمی دهم استاد باسلیقه
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 15
زمان برگزاری : 1400/04/30
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ برگزاری عملیات
جلسه 1 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/05/08
خرید جلسه
جلسه 2 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/05/29
خرید جلسه
جلسه 3 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/06/05
خرید جلسه
جلسه 4 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/06/12
خرید جلسه
جلسه 5 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/06/19
خرید جلسه
جلسه 6 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/06/26
خرید جلسه
جلسه 7 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/07/09
خرید جلسه
جلسه 8 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/07/16
خرید جلسه
جلسه 9 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/07/23
خرید جلسه
جلسه 10 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/07/30
خرید جلسه
جلسه 11 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/08/07
خرید جلسه
جلسه 12 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/08/14
خرید جلسه
جلسه 13 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/08/21
خرید جلسه
جلسه 14 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/09/05
خرید جلسه
جلسه 15 رضا باسلیقه
100,000 تومان
1400/09/12
خرید جلسه