لطفا منتظر بمانید
شیمی دهم
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : ترکی
تعداد جلسه : 4
زمان برگزاری : 1400/04/28
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ برگزاری عملیات
جلسه 1 علی باروقی
100,000 تومان
1400/05/04
خرید جلسه
جلسه 2 علی باروقی
100,000 تومان
1400/05/11
خرید جلسه
جلسه 3 علی باروقی
100,000 تومان
1400/05/18
خرید جلسه
جلسه 4 علی باروقی
100,000 تومان
1400/05/25
خرید جلسه