مدرس کشوری علوم تجربی به مدت ۶ سال ( تدریس کتب جدید التالیف )

تالیف کتب کمک درسی پایه پنجم و ششم و هشتم کتاب علوم نخبگان -گنجینه برتر

بیست سال سرگروه ناحیه درسی علوم تجربی

چهارسال سرگروه استانی درسی علوم تجربی

مدرس مدارس نمونه دولتی تبریز

مدرس علوم تجربی مدارس تیزهوشان تبریز

کسب رتبه برتر در جشنواره الگوهای تدریس علوم تجربی در سطح کشور

معلم نمونه ناحیه ۳ سال متوالی

معلم نمونه استانی آذربایجان شرقی

داور جشنواره خوارزمی و دانشمندان کوچک مدارس استان آذربایجان شرقی

داور جشنواره الگوهای تدریس معلمان در سطح استان به مدت چندین سال

دوره های اساتید / استاد ناصر زمانی
         
علوم هشتم
ناصر زمانی
علوم پنجم
ناصر زمانی
علوم هفتم
ناصر زمانی
علوم اول دبستان
ناصر زمانی
علوم دوم دبستان
ناصر زمانی
علوم سوم دبستان
ناصر زمانی
علوم چهارم دبستان
ناصر زمانی
علوم ششم
ناصر زمانی
علوم نهم
ناصر زمانی
        
    
شبکه های اجتماعی
  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • فیسبوک
مجوز ها
تمامی حقوق برای سایت اپیزرو محفوظ می باشد.