لطفا منتظر بمانید
محمد لطفی
محمد لطفی


  • رتبه 13 منطقه 1 و 18 کشوری کنکور 1400
  • دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف

درباره   محمد لطفی

رتبه 13 منطقه 1 و 18 کشوری کنکور 1400 ، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف


نظرات
متن نظر