لطفا منتظر بمانید
صدرا بهروزیه
صدرا بهروزیه


  • رتبه 16 کشور و 6 منطقه 1 کنکور تجربی 1397
  • دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دارنده مدال نقره المپیاد فلسفه پزشکی
  • عضو گروه منتورینگ دانشگاه علوم پزشکی تهران

درباره   صدرا بهروزیه

رتبه 16 کشور و 6 منطقه 1 کنکور تجربی 1397، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


نظرات
متن نظر