لطفا منتظر بمانید
مائده چوپانی
مائده چوپانی


  • رتبه 17 کنکور تجربی 1400
  • دانش آموز مدرسه فرزانگان
  • درصد 100 دینی و زبان، 90 زیست، 94 عربی در کنکور

درباره   مائده چوپانی

رتبه 17 کنکور تجربی 1400 دانش آموز مدرسه فرزانگان درصد 100 دینی و زبان، 90 زیست، 94 عربی در کنکور


توصیه رتبه های برتر

نظرات
متن نظر