لطفا منتظر بمانید
رضا بذرافکن
رضا بذرافکن


  • رتبه ی 85 منطقه 2 کنکور 1400
  • دانشجوی پزشکی علوم پزشکی تهران
  • دانش آموز استعداد های درخشان اهواز
  • درصد 90 فیزیک و 68 ریاضی و 96 دینی کنکور 1400

درباره   رضا بذرافکن

رتبه ی 85 منطقه 2 کنکور 1400، دانش آموز استعداد های درخشان اهواز، دانشجوی پزشکی علوم پزشکی تهران


نظرات
متن نظر