لطفا منتظر بمانید
عزیز امامعلی زاده
عزیز امامعلی زاده


  • متخصص مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی مطالعاتی کنکور به مدت 4 سال
  • مشاور رسمی آموزش و پرورش به مدت 30 سال
  • اولین مشاور قلمچی در استان و تبریز به مدت 10 سال
  • کارآفرین کلاس های اموزش خانواده و مهارت های زندگی
  • مشاوره و برنامه ریز مدارس برتر تبریز

دوره های دیگر دکتر عزیز امامعلی زاده

نظرات
متن نظر