لطفا منتظر بمانید
سیّد مهدی امام نیری
سیّد مهدی امام نیری


  • مولف کتب داستانهای غارنشینی - آزمایشهای آشپزخانه ای - علوم در زندگی
  • مدرس فیزیک مدارس سمپاد ( علامه حلی و فرزانگان ) و مدارس برتر شهر تهران
  • سرگروه طرح آزمون های ریاضی و علوم گاج، پایه های پنجم تا نهم
  • طراح و سرگروه فیزیک آزمون های المپیاد علوم مبتکران، پایه های ششم تا نهم
  • مولف کتب فیزیک انتشارات مبتکران ,اندیشمند، فار, گاج، IQ و ...

دوره های دیگر استاد سیّد مهدی امام نیری
فیزیک نهم 1402-1401
سیّد مهدی امام نیری
سیّد مهدی امام نیری
مدرسه آنلاین اپیزرو
فیزیک هفتم 1402-1401
سیّد مهدی امام نیری
سیّد مهدی امام نیری
مدرسه آنلاین اپیزرو
%20
فیزیک هشتم 1402-1401
سیّد مهدی امام نیری
سیّد مهدی امام نیری
مدرسه آنلاین اپیزرو
%20

نظرات
متن نظر