لطفا منتظر بمانید
سیّد مهدی امام نیری
سیّد مهدی امام نیری


  • مولف کتب داستانهای غارنشینی - آزمایشهای آشپزخانه ای - علوم در زندگی
  • مدرس فیزیک مدارس سمپاد ( علامه حلی و فرزانگان ) و مدارس برتر شهر تهران
  • سرگروه طرح آزمون های ریاضی و علوم گاج، پایه های پنجم تا نهم
  • طراح و سرگروه فیزیک آزمون های المپیاد علوم مبتکران، پایه های ششم تا نهم
  • مولف کتب فیزیک انتشارات مبتکران ,اندیشمند، فار, گاج، IQ و ...

دوره های دیگر استاد سیّد مهدی امام نیری
فیزیک نهم آفلاین
سیّد مهدی امام نیری
سیّد مهدی امام نیری
مدرسه آنلاین اپیزرو
دوره فیزیک هشتم
سیّد مهدی امام نیری
سیّد مهدی امام نیری
مدرسه آنلاین اپیزرو
دوره فیزیک هفتم
سیّد مهدی امام نیری
سیّد مهدی امام نیری
مدرسه آنلاین اپیزرو

نظرات
متن نظر