لطفا منتظر بمانید
سعید بنی هاشمی
سعید بنی هاشمی


  • بنیان گذار تکنیک های عددگذاری هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضیات گسسته و جبر و احتمال
  • نویسنده کتاب های انتشارات خوارزمی – راه اندیشه – اندیشه خرداد – بیست – شبقره و …
  • استاد پروازی شهرهای تبریز / مشهد / شیراز / کرمانشاه / رشت / اهواز و …
  • ویراستاری چندین کتاب مدرن آموزشی کنکور (مبتکران – خیلی سبز – راه اندیشه و …)

دوره های دیگر مهندس سعید بنی هاشمی
دوره گسسته کنکور
سعید بنی هاشمی
سعید بنی هاشمی
مدرسه آنلاین اپیزرو
%38

نظرات
متن نظر