لطفا منتظر بمانید
سویل مصری
سویل مصری


  • رتبه 37 منطقه 1 و 62 کشوری کنکور انسانی سال 99
  • دانشجوی حقوق دانشگاه تهران

نظرات
متن نظر