لطفا منتظر بمانید
سنا باقرپور
سنا باقرپور


  • رتبه 65 کشوری کنکور انسانی و 200 کشوری کنکور زبان سال 99
  • دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران

نظرات
متن نظر