لطفا منتظر بمانید
محسن بابایی
محسن بابایی


  • دبیر زیست شناسی دهم تا دوازدهم دبیرستان علامه حلی یک تهران
  • دبیر آزمایشگاه زیست شناسی دبیرستان علامه حلی یک تهران
  • دبیر درس محیط زیست پایه دوازدهم دبیرستان علامه حلی یک
  • مسئول پژوهشی گروه زیست شناسی دبیرستان علامه حلی 5 دوره دوم

دوره های دیگر استاد محسن بابایی

نظرات
متن نظر